Deklaracija o Politici privatnosti

/Deklaracija o Politici privatnosti
Deklaracija o Politici privatnosti 2018-06-28T08:12:17+00:00

Lične podatke koje pružiteće biti obrađeni od strane „Balev Corporation“ LTD u skladu sa Odredbama propisa br. 2016/679 Evropskog Parlamenta i Evropskog Saveta od 26. Aprila 2016 o zaštiti pojedinaca u odnosu na obrađivanje ličnih podataka i slobodno kretanje tih podataka – Opšti pravilnik o zaštiti podataka (GDPR)

Upravljač podacima je „Balev Corporation“ LTD, UIC 103760169. Vaš e-mail će biti obrađen od strane „Balev Corporation“, radi odgovora na vaš upit. Lični podaci sadržani u vašem e- mailu će biti korišćeni samo za obrađivanje vaših podataka vezanih za ime, organizaciju, sedište i radi statističke obrade. Podaci će biti sačuvani u arhivi „Balev Corporation“ najduže 5 godina, nakon čega će biti uništeni.
Imate pravo, u svakom trenutku, da slobodno povučete vašu saglasnost vezanu za korišćenje vaših ličnih podataka u svrhu odgovora na gorepomenuti e-mail, sa pravom pristupanja, brisanja i izmene istih, kao i pravo da se žalite na korišćenje vaših ličnih podataka ili pružanja istih trećim licima, slanjem e-maila „Balev Corporation“ LTD na adresu: [email protected] ili slanjem pismene prijave na adresu „Balev Corporation“ LTD, blv. Vladislav Varnenchik 260, Varna, Bugarska. Istovremeno, imate pravo da se obratite Komisiji za Zaštitu Ličnih Podataka.