Declaraţie privind politica de confidenţialitate

/Declaraţie privind politica de confidenţialitate
Declaraţie privind politica de confidenţialitate 2018-06-28T05:52:06+00:00

Datele personale pe care le furnizaţi vor fi prelucrate de „Balev Corporation” LTD în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (EC) Nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al COnsiliului din 26 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date- Regulament General privind protecţia datelor (GDPR)

Responsabil de aceste date este „Balev Corporation” LTD, avand CUI 103760269. Email-urile pe care le trimiteţi vor fi prelucrate de Balev Corporation pentru a vă oferi un răspuns la întrebările dvs, iar datele personale ce se vor regăsi in aceste emailuri vor fi folosite doar pentru procesarea datelor despre nume, societate, localitate şi de asemenea, sunt folosite pentru colectare de statistici.Datele sunt stocate in arhiva Balev Corporation pentru o perioadă maximă de 5 ani, după care vor fi distruse. Aveţi dreptul ca în orice moment,în mod gratuit să vă retrageţi consimţământul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul de a răspunde sus-numitului email,dreptul de a avea acces la aceste date,rectificarea şi ştergerea lor,dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs personale sau divulgarea acestora unei terţe părţi, contactând „Balev Corporation” LTD prin email la [email protected] sau prin trimiterea unei cereri scrise la adresa „Balev Corporation” LTD, din localitatea Varna, Blvdul Vladislav Varnenchik, nr 260, precum şi cu dreptul de a solicita Comisiei protecția datelor cu caracter personal.