Oświadczenie o polityce prywatności

/Oświadczenie o polityce prywatności
Oświadczenie o polityce prywatności 2018-06-28T05:40:49+00:00

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez Balev Corporation LTD zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (GDPR).
Administratorem danych jest Balev Corporation LTD. Twój adres e-mail będzie przetwarzany przez firmę Balev Corporation w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, dane osobowe zawarte w Twojej wiadomości e-mail zostaną użyte wyłącznie w celu przetwarzania danych dotyczących nazwiska, organizacji, zamieszkania i będą również służyć do zbierania statystyk. Dane są przechowywane w archiwum firmy Balev Corporation przez maksymalny okres 5 lat, po którym zostaną zniszczone.

Masz prawo, w dowolnym momencie, do swobodnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na wyżej wymieniony adres e-mail, z prawem do dostępu do danych, ich usuwania i korekty, z prawem do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika lub ich udostępniania stronom trzecim przez skontaktowanie się z Balev Corporation LTD z siedzibą w Warnie, 260 „Vladislav Varnenchik” Blvd., a także z prawem do zwrócenia się do Komisji Ochrony Danych Osobowych.