Izjava o pravilima o zaštiti privatnosti

/Izjava o pravilima o zaštiti privatnosti
Izjava o pravilima o zaštiti privatnosti 2018-07-03T12:10:19+00:00

Društvo „Balev Corporation“ LTD obradit će osobne podatke koje pružite u skladu s odredbama Uredbe (EZ) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR).
Voditelj obrade je društvo „Balev Corporation“ LTD, MBS 103760269. Društvo Balev Corporation obradit će Vašu poruku e-pošte kako bi odgovorilo na Vaš upit, a osobni podaci sadržani u Vašoj poruci e-pošte koristit će se samo za obradu Vaših podataka kao što su ime, organizacija, mjesto te će se koristiti i za prikupljanje statistike. Podaci se pohranjuju u arhivi društva Balev Corporation na razdoblje od najviše 5 godina, nakon čega će biti uništeni.
U svakom trenutku imate pravo svojevoljno povući svoju privolu u vezi s obradom Vaših podataka u svrhu odgovaranja na gore navedenu poruku e-pošte, s pravom pristupa podacima te brisanja i ispravljanja podataka, s pravom prigovora na obradu ili pružanje Vaših osobnih podataka trećim stranama tako što ćete kontaktirati društvo „Balev Corporation“ LTD putem e-pošte: [email protected] ili slanjem pisanog zahtjeva na adresu društva „Balev Corporation“ LTD koje se nalazi u gradu Varna, 260 „Vladislav Varnenchik“ Blvd., kao i s pravom traženja zaštite osobnih podataka od Agencije za zaštitu osobnih podataka.