Areon

ADD ALT TEXT

Liquid

Захваљујући својој јединственој технологији,овај освеживач пружа изузетну вредност за новац. Уживајте у великом бројуразличитих мириса и енергичном дизајну Areon liquid-perfume.

Coffee LC02

Coffee LC02

Coffee LC02

Coffee LC02

Green Apple LC03

Green Apple LC03

Tutti Frutti LC04

Tutti Frutti LC04

Tutti Frutti LC04

Tutti Frutti LC04

Lemon LC05

Lemon LC05

New Car LC06

New Car LC06

New Car LC06

New Car LC06

Vanilla LC07

Vanilla LC07

Black Crystal LC08

Black Crystal LC08

Black Crystal LC08

Black Crystal LC08

Peach LC09

Peach LC09

Mountain Fresh LC10

Mountain Fresh LC10

Ocean LC12

Ocean LC12

Perfume LC13

Perfume LC13

Strawberry LC15

Strawberry LC15

Oxygen LC16

Oxygen LC16

How to use

Liquid Air fresheners

(English) Atention! Avoid contact with any surfaces

Packaging

  • Display 18 pcs
  • carton: 15 x 18 pcs
  • Transport box 24 pcs
  • carton: 24 x 24 pcs