Areon

ADD ALT TEXT

Areon Ken

Ареон Кен внася дълготрайна свежест във вашия автомобил, офис или дом. Просто отворете и се насладете.

Strawberry AK01

Strawberry AK01

Cherry AK03

Cherry AK03

Black Crystal AK04

Black Crystal AK04

Blackcurrant AK05

Blackcurrant AK05

Lemon AK06

Lemon AK06

Bubble Gum AK07

Bubble Gum AK07

Anti Tobacco AK15

Anti Tobacco AK15

Apple & Cinnamon AK16

Apple & Cinnamon AK16

Coffee AK17

Coffee AK17

Lilac AK18

Lilac AK18

New Car AK19

New Car AK19

Vanilla AK20

Vanilla AK20

Coconut AK27

Coconut AK27

How to use

Areon Ken

Внимание! Избягвайте контакт с повърхности

Packaging

  • Транспортна кутия 12 бр.
  • кашон: 12 x 12 бр.
  • Дисплей кутия 24 бр.
  • кашон: 6 x 24 бр.